Movies Songs

साज ह्यो तुझा – Saaj Hyo Tuza Lyrics In Marathi

By  | 

साज ह्यो तुझा – Saaj Hyo Tuza Lyrics In Marathi

साज ह्यो तुझा
जीव माझा गुंतला ग
उशाखाली फोटो तुझा चांदरातीला
तुझ्या वेणीतलं फुल माळून विसावलं मन
त्या विसावल्या मनालाही घेना साथीला ग
मृगनयनीया हाक दे मला
रोज मी उभा त्या वाटला

फुल झालो मी
गंध हो ना तु
सांजयेळच माझं गाणं हो ना तु
तुझ्या सावलीत आज ग
निजलोय गार ग

झेलतोय रोजचा त्या उन्हाला गं
आभाळ फिरून येईल
ढग दाटून येतील ग
मनातल्या हुंद्क्याचा
डोळ भरल्या पाण्याचा
रंग कोणता ह्यो सांग मातीला ग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *