अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics

अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics

Angaat Aalaya Lyrics in Marathi

आरं अमावसेला घरात लपला
दाराची लावली कडी
घरात दुसरं कोनीबी नव्हतं
झोम्ब्याने मारली उडी…(भो)

अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया
याच्या अंगात आलंय अंगात आलंय
अंगात आलंया

उगाच पाठी येऊन
कचकन चावून धरलया
अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया …
झपाटलेल्या भयान राती,
उरात धडधड भरी
कवाड तोडून फुटावं म्हटलं,
झोम्ब्याने मारली उडी (भो)

अंगात आलंय अंगात आलंय
अंगात आलंया
याच्या अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया

उगाच पाठी येऊन
कचकन चावून धरलया
अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया … धृ

हपापलेली भिकार टोळी
समोर आली जवा
फुटून गेला फुगा धिराचा
सुटून गेली हवा
इथं सावली तिथं सावली
उगाच फडफड करी
घरात दुसरं कोनीबी नव्हतं
झोंब्याने मारली उडी(भो)

अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया
याच्या अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया
उगाच पाठी येऊन
कचकन चावून धरलया
अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया..१

हालत डुलत झपाटून आले
पिसाटून येड्या भुतावानी झाले
झपाटून आले, भुतावानी झाले
देवा धाव रे, पाव रे, आता ये रे
बघून यांची भुताड कांती
पिसाट झाला गडी
घरात दुसरं कोनीबी नव्हतं
झोंब्याने मारली उडी(भो)

अंगात आलंय अंगात आलंय
अंगात आलंया
याच्या अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया
उगाच पाठी येऊन
कचकन चावून धरलया
अंगात आलय अंगात आलंय
अंगात आलंया…२
Angaat Aalaya Lyrics in English

Aar amawsela gharat lapla darachi lavali kadi
Gharat dusra konibi navhta zhombyane marali udi (bho)

Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa
Yachya angaat aalay angat aalay angaat aalaya

Ugaach paathi yeun kachkan chaun dharlaya
Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa…
Zapatlelya bhayan rati uraat dhaddhad bhari
Kavad todun futav mhantal zombyaane marali udi..(bho)

Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa
Yachya angaat aalay angat aalay angaat aalaya
Ugaach paathi yeun kachkan chaun dharlaya
Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa…

Hapapleli bhikar toli samor aali java
Futun gela fuga dhiracha sutun geli hava
Etha sawali titha sawali ugach fadfad Kari
Gharat dusara konibi navhta Zombyaane marali udi..(Bho)

Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa
Yachya angaat aalay angat aalay angaat aalaya
Ugaach paathi yeun kachkan chaun dharlaya
Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa…

Halat Dulat Zapatun aale
pisatun yedya bhutavaani jhale
Zapatun aale, Bhutavani jhale
Deva dhav re, Paav re, aataa ye re..
Baghun yanchi Bhutad kanti pisat jhala Gadi
Gharat dusara konibi navhta Zombyaane maarli udi..

Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa
Yachya angaat aalay angat aalay angaat aalaya
Ugaach paathi yeun kachkan chaun dharlaya
Angaat aalay angaat aalay angaat aalayaa…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *