अगं पोरी संबाल दर्याला Aga Pori Sambal Daryala Lyrics in Marathi

अगं पोरी संबाल दर्याला Aga Pori Sambal Daryala Lyrics in Marathi

अगं पोरी संबाल दर्याला तुफान आयलंय भारी
लाट पिर्तीची भन्‍नाट होऊन आभाली घेई भरारी

नाय भिनार ग येऊ दे पान्याला भरती
माज्या होरीचं सुकान तुज्याच हाती
नाव हाकीन मी कापीत पाऊसधारा
मनी ठसला रं तुजा ह्यो मर्दानी तोरा
जाल्यांत गावली सोनेरी मासली-
नको करू शिर्जोरी

तुज्या डोल्यांत ग घुमतोय वादलवारा
तुज्या भवती रं फिरतोय मनाचा भौरा
तुला बगून ग उदान आयलंय मनाला
तुज्या पिर्तीचं काहूर जाली जिवाला
सुटणार नाय ग, तुटणार नाय ग-
तुजी नि माजी जोरी

मी आणिन तुला जर्तारी अंजिरी सारी
मला पावली रं पिर्तीचि दौलत न्यारी
मी झुंजार ! साजिरी तू माझी नौरी
तुज्या संगतीनं चाखीन सर्गाची गोरी
थाटातमाटात गुल्लाबी बंगला-
बांदूया दर्याकिनारी

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *