आई कुणा म्हणू मी | Aai Kuna Mhanu Mi lyrics in Marathi

Aai Kuna Mhanu Mi Lyrics in Marathi

आई कुणा म्हणू मी तुजवीण सांग आई?
इतुकेच सांगण्याला येशील का ग आई?

तोडीत ना फुलाला वेली स्वये कधीही
सोडून तू मुलाला गेलीस का ग आई?

रागावण्या तुलाही मजवीण बाळ नाही
बाळाविना तुलाही कोणी म्हणेल आई?

चुकतो असेन मी गे म्हणतो तुला मी आई
चुकलीस तू परि का होऊन माझी आई?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *