आधी गणाला रणी आणला Aadhi Ganala Rani Aanala Marathi Lyrics

आधी गणाला रणी आणला Aadhi Ganala Rani Aanala Marathi Lyrics

आधी गणाला रणी आणला
नाहीतर रंग पुन्हा सुनासुना

धन्य शारदा ब्रह्म नायका, घेऊन येईल रूद्रविणा
साही शास्‍त्रांचा मंत्र अस्‍त्रांचा, दाविल यंत्र खुणाखुणा
नाहीतर रंग पुन्हा सुनासुना

सद्गुरू माझा स्वामी जगद्गुरू, मेरूवरचा धुरू आणाआणा
ब्रह्मांडा भवता तो एक सवता, दिवाच लाविल म्हणाम्हणा
नाहीतर रंग पुन्हा सुनासुना

माझ्या मनाचा मी तू पणाचा, जाळून केला चुनाचुना
पठ्ठेबापूराव कवि कवनाचा, हा एक तुकडा जुनाजुना
नाहीतर रंग पुन्हा सुनासुना

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *