कशी झोकात चालली | Kashi Jhokat Chalali Lyrics in Marathi

कशी झोकात चालली | Kashi Jhokat Chalali Lyrics in Marathi

कशी झोकात चालली कोळ्याची पोर
जशी चवथीच्या चंद्राची कोर

फेसाळ दर्याचं पाणी खारं
पिसाट पिउनी तुफान वारं
ऊरात हिरव्या भरलं हो सारं
भरतीच्या ज्वानीला त्याहून जोर

टाकून टाकशील किती रं जाळी
मेघाची सावली कुणाला घावली
वार्‍यानं अजुनी पाठ नाही शिवली
वाटेला बांग दिली हिच्या समोर

केसांची खुणगाठ चाचपून पाहिली
फुलांची वेणी नखर्‍यानं माळली
कुणाला ठावं रं कुणावर भाळली
प्रीतीचा चोर तिचा राजाहून थोर

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *