जीवनाच्या या फुलाला Lyrics in Marathi

जीवनाच्या या फुलाला वेदनेचा गंध आहे
गंधवेड्या वेदनेला रेशमाचा बंध आहे

वेदना ही जाळणारी
चंदनाला पोळणारी
चंपकाच्या विंझणाचा तप्त वारा झोंबताहे

चांदण्याचा ताप वाटे
वेदनेचा सूर दाटे
कर्पूराचे कुटील काटे बोचती हे, विरह दाटे

वाट त्याची पाहताहे
पाहताना रंगताहे
अमृताच्या जीवनी या आसवांचा पूर वाहे

Leave a comment

Your email address will not be published.