ठिपक्यांची रांगोळी Thipkyanchi Rangoli | Title Song Lyrics | Star Pravah

ठिपक्यांची रांगोळी Thipkyanchi Rangoli | Title Song Lyrics | Star Pravah

घर हे माझे आनंदाचे
दाराशी सुरेख नक्षी

जोडीत जाती मना मनाला
नात्यांचे हळवे पक्षी
दाराशी सुरेख नक्षी

या वातीला वात मिळुनी आसमंत उजळी
सांगते कथा घराची
ठिपक्यांची रांगोळी माझी ठिपक्यांची रांगोळी

रचून एक एक वीट
बांधले मायेचे घरकुल

होईल दुरावा दूर, टाकता
हसून पुढे पाऊल
दृष्ट घराची काढण्याला
सूर्य ये सकाळी
नांदते सुखात अवधी
ठिपक्यांची रांगोळी माझी ठिपक्यांची रांगोळी

Leave a comment

Your email address will not be published.