तुला आय लव्ह यू म्हणतो Tula I Love You Mhanto Lyrics

तुला आय लव्ह यू म्हणतो Tula I Love You Mhanto Lyrics

Tula I Love You Mhanto Lyrics in Marathi

पहिलं प्रेम तुझ्यावरती करतो
जीव माझा तुझ्यावरती जडतो
पाहिलं प्रेम तुझ्यावरती करतो
जीव माझा तुझ्यावरती जडतो

लाखात एक तू गोरी गोरी पोर
माझा जीव हा तुझ्यावर मरतो
तुला आय लव्ह यू म्हणतो
तुला आय लव्ह यू म्हणतो

प्रेम तुझ्यावर करतो
तुला आय लव्ह यू म्हणतो
प्रेम तुझ्यावर करतो
जवापासून पाहिलं तुला

पोरी झालो मी तुझा दिवाना
माझा स्वप्नात येतेस तू
तुझ्याविणा मन माझं आता राहीना
जवापासून पाहिलं तुला

पोरी झालो मी तुझा दिवाना
माझा स्वप्नात येतेस तू
तुझ्याविणा मन माझं आता राहीना
बंगला बांधीन मी दर्या किनारी

सुरु करू आपली प्रेम कहाणी
हो बंगला बांधीन मी दर्या किनारी
सुरु करू आपली प्रेम कहाणी
लाखात एक तू गोरी गोरी पोर
माझा जीव हा तुझावर मरतो

तुला आय लव्ह यू म्हणतो
तुला आय लव्ह यू म्हणतो
प्रेम तुझ्यावर करतो
तुला आय लव्ह यू म्हणतो

प्रेम तुझ्यावर करतो
कशी सांगू मी तुला
माझा मनात दडलंय काय र
माझा स्वप्नातला तू राजा
माझं पाहिलं प्रेम तूच हाय र

हो कशी सांगू मी तुला
माझा मनात दडलंय काय र
माझा स्वप्नातला तू राजा
माझं पाहिलं प्रेम तूच हाय र

सांग होशील का राजा माझा दिलाचा
होईन मी तुझी राणी
गळ्यात बांधून माझा सोन्याचं मणी
होईन मी तुझी नवरी

पाहिलं प्रेम तुझवरती करते
आई शप्पत मी तुझा वरती मरते
पाहिलं प्रेम तुझवरती करते
आई शप्पत मी तुझा वरती मरते
सांगायचं होत ते राहून गेलं

मी प्रेम तुझ्यावर करते
तुला आय लव्ह यू म्हणते
प्रेम तुझ्यावर करते
तुला आय लव्ह यू म्हणते
प्रेम तुझ्यावर करते
तुला आय लव्ह यू म्हणते

======

Tula I Love You Mhanto Lyrics in English

Pahil Prem Tujhavarti Karto
Jeev Majha Tujhavarti Jadto
Pahil Prem Tujhavarti Karto
Jeev Majha Tujhavarti Jadto

Lakhat Ek Tu Gori Gori Por
Majha Jeev Ha Tujhavar Marto
Tula I Love You Mhanto
Tula I Love You Mhanto

Prem Tujhavar Karto
Tula I Love You Mhanto
Prem Tujhavar Karto
Javapasun Pahil Tula

Pori Jhalo Mi Tujha Deewana
Majha Swapnat Yetes Tu
Tujhavina Man Majh Aata Pahina
Javapasun Pahil Tula

Pori Jhalo Mi Tujha Deewana
Majha Swapnat Yetes Tu
Tujhavina Man Majh Aata Pahina
Bangla Bandhin Mi Darya Kinari
Suru Karu Aapli Prem Kahani

Ho Bangla Bandhin Mi Darya Kinari
Suru Karu Aapli Prem Kahani
Lakhat Ek Tu Gori Gori Por
Majha Jeev Ha Tujhavar Marto
Tula I Love You Mhanto
Tula I Love You Mhanto

Prem Tujhavar Karto
Tula I Love You Mhanto
Prem Tujhavar Karto
Kashi Sangu Mi Tula

Majha Manat Dadlay Kay R
Majha Swapnatla Tu Raja
Majh Pahil Prem Tuch Hay R
Kashi Sangu Mi Tula

Majha Manat Dadlay Kay R
Majha Swapnatla Tu Raja
Majh Pahil Prem Tuch Hay R
Galyat Bandhun Majha Sonyach Mani

Hoin Mi Tujhi Navri
Pahil Prem Tujhavarti Karte
Aai Shappat Mi Tujha Varti Marte
Pahil Prem Tujhavarti Karte
Aai Shappat Mi Tujha Varti Marte

Sangaych Hot Te Rahun Gel
Mi prem Tujhavar Karte
Tula I Love You Mhante
Prem Tujhavar Karte
Tula I Love You Mhante
Prem Tujhavar Karte
Tula I Love You Mhante

Leave a comment

Your email address will not be published.