तू दर्याचा राजा नाखवा | Tu Daryacha Raja Nakhava Lyrics in Marathi

तू दर्याचा राजा नाखवा | Tu Daryacha Raja Nakhava Lyrics in Marathi

तू दर्याचा राजा नाखवा रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर

डुले ग माझं घर
कसं चंदेरी लाटांवर
भरे मनात का हुरहूर
तू जिवाचा माझ्या रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर

राया जाऊ नको रे दूर
जणू भवती पडे अंधेर
नाचत मुरकत डौलात
आली बघ आकाशी चंद्राची कोर
तू दिलाचा माझ्या नाखवा रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर

जवा दर्याची रुपेरी मासळी
तुझ्या डोळ्यांत मजला भासली
तुझी पिरती मनामधी हसली
चल माघारी ये रे नाखवा रे नाखवा
दर्याच्या लाटांवर

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *