नको वळुन बघू माघारी | Nako Valun Baghu Maghari Lyrics in Marathi

नको वळुन बघू माघारी | Nako Valun Baghu Maghari Lyrics in Marathi

नको वळुन बघू माघारी
जा रे खुशाल दर्यावरी

तुझ्या नि माझ्या प्रीतिची रे संगती
घेऊन शिदोरी आठवणींची

तुझी लाडकी उनाड होडी
बघुन समिंदर होइल वेडी
आणि तयाला कवळायाला सारखी घेइल उडी
त्या क्षणी याद तुला येऊन माझी जाशिल कळवळुनी

नाही सोबती तुझ्या संगती
एकटाच तू दर्यावरती
बघुन तुला रे येतिल वरती रत्‍नं सुंदर किती
त्यामधे नाही तुझी राणी, पाहुनी होशिल खिन्‍न मनी

कशी खुळी ती आभाळातुनी
नक्षत्रं ही तुला हेरुनी
डोळे मोडुनि नाचुनी चमकुनी
येतिल खाली जरी रे
आठवेल रे झोपडीतली मिणमिणती चांदणी

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *