मज पाहताच सखये Lyrics in Marathi

मज पाहताच सखये हसतेस तू जराशी
उजळून चांदण्यांच्या येती क्षणांत राशी

सांगायचे तुला की मज व्हायचे तुझा ग
मानू नकोस परके तुझियाच काळजा ग
सलगी करीत नाही का गंध अत्तराशी

तुझिया विनाच छळतो हा घाव स्पंदनाचा
जळतो उरात रात्री वैशाख अन्‌ उन्हाचा
हा खेळ वेदनांचा बेचैन अंतराशी

उजळेल रोज माझी नयनी तुझ्या उषा ग
झळकेल रोज माझी नयनी तुझ्या दिशा ग
छाया तुझी मिळाया मी ऊन ऊन प्राशी


गीत अनिल साबळे
संगीत सोमेश नार्वेकर
स्वर मंदार आपटे
गीत प्रकार भावगीत

Leave a comment

Your email address will not be published.