मी वेचिले फुलांना Mi Venchile Phulana Song Lyrics Marathi

मी वेचिले फुलांना Mi Venchile Phulana Song Lyrics Marathi

मी वेचिले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले……… 2
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2

1)
हाती पायी खोल तुझिया
रुतले खिळे धुतारी……… 2
मी रोग मुक्त झालों
फटके तुला मिळाले
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2

2)
पाहुनी येशू तुझला
धिक्कारले जगाने……… 2
पावे कृपा मी आता
शापच तुला मिळाले
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2

मी वेचिले फुलांना काटे ख्रिस्ता मिळाले……… 2
जखमी करुनि तुझला मला सर्व रे मिळाले……….. 2
मला सर्व रे मिळाले……….. 2

Leave a comment

Your email address will not be published.