या गो दांड्यावरना बोलते | Ya Go Dandyavarana Bolate Lyrics in Marathi

या गो दांड्यावरना बोलते | Ya Go Dandyavarana Bolate Lyrics in Marathi

या गो दांड्यावरना बोलते नवरा कुणाचा येतो

त्याच्या करवल्या गो करवल्या नाजुक-साजुक
त्या नेसल्या गो नेसल्या पैठणी सार्‍या
त्यांच्या डोईमंदी सायलींच्या गो येन्या
पायी पैंजण गो वाजती रुणझुण छुनछुन
त्या चालल्या गो चालल्या ठुमकत ठुमकत
त्यांचे वर्‍हाडी गो वर्‍हाडी फेटेवाले
त्यांचे यजमान गो यजमान चष्मेवाले
त्यांचे भाऊबंद गो भाऊबंद घोडेवाले
त्यांनी उडविले, उडविले दारुगोले

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *