शुभंकरोती Shubham karoti title song lyrics in Marathi

शुभंकरोती Shubham karoti title song lyrics in Marathi

Shubham karoti title song lyrics in Marathi

मी आनंदगाणे
तालसूर सारे जुळल्याप्रमाणे

मी प्रकाशाशी जोडून नाती
स्नेहबंधच्या उजळू ज्योती

काळोख सर्व प्राशुन घेते
हर पहाटेची मी प्रभा होते

सांजवेळी घे भरारी
चंद्रशीतल दीपज्योती

शुभंकरोती
शुभंकरोती
शुभंकरोती
शुभंकरोती

Shubham karoti title song lyrics in English

jeevanache mi anandgane
taalsoor sare julalyapramane

me prakashashi jodun nati
snehbandhachya ujalu jyoti

kalokh sarv prashun ghete
har pahatechi me prabha hote

sanjaweli ghe bharari
chandrasheetal deepjyoti

shubham karoti
shubhamkaroti
shubham karoti
shubhankaroti

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *