श्री सिद्धिविनायक मंत्र आणि आरती lyrics in Marathi

श्री सिद्धिविनायक मंत्र आणि आरती lyrics in Marathi

ओम ओम ओम …
वक्रतुंड महा -काय सूर्य -कोटी समप्रभ
निर्विघ्नम कुरु मी देवा सर्व -कार्येषु सर्वदा !!
ओम्म्म …..
ओम गं गणपतये नमो नमः
श्री सिद्धिविनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः
गणपती बाप्पा मोरया

मंगल मूर्ती नमो नमः -2
ओम गं गणपतये नमो नमः
श्री सिद्धिविनायक नमो नमः
अष्टविनायक नमो नमः
गणपती बाप्पा मोरया

मंगल मूर्ती नमो नमः -2

श्री सिद्धिविनायक आरती
सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची।

नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची।

सर्वांगी सुन्दर उटि शेंदुराची।

कण्ठी झळके माळ मुक्ताफळांची॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति।

दर्शनमात्रे मनकामना पुरती॥

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा।

चन्दनाची उटि कुंकुमकेशरा।

हिरे जड़ित मुकुट शोभतो बरा।

रुणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति।

दर्शनमात्रे मनकामना पुरती॥

लम्बोदर पीताम्बर फणिवर बन्धना।

सरळ सोण्ड वक्रतुण्ड त्रिनयना।

दास रामाचा वाट पाहे सदना।

संकटी पावावे निर्वाणीरक्षावे सुरवरवन्दना॥

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति।

दर्शनमात्रे मनकामना पुरती॥

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *