सख्या चला बागामधी Sakhya Chala Bagamadhi Lyrics in marathi

सख्या चला बागामधी Sakhya Chala Bagamadhi Lyrics in marathi

सख्या चला बागामधी रंग खेळू चला !

गुलालगोटा घ्यावा लाल हाती
तो फेकुन मारा छाती
रंगभरी पिचकारी तुमच्या हाती
तरी करीन मी ती रिती
जसा वृंदावनी खेळे श्रीपती
(गोपी घेउनी सांगाती)
मोद होईल मज हळूच जवळी धरा
अन्‌ सख्या चला बागामधी रंग खेळू चला !

लालीलाल करावा पोशाख तुम्ही
रथ सजवुनी बहुगुणी
आज्ञा करा हो माझे लाल धनी
लाल नेसेन मी पैठणी
लाल कंचुकी आवडते मज मनी
(हिला शोभतो तन्मणी)
आत्ता राया चला सण शिणगाराचा करा
अन्‌ सख्या चला बागामधी रंग खेळू चला !

Leave a comment

Your email address will not be published.