सारे तसेच आहे हे Lyrics in Marathi

सारे तसेच आहे हे जेथल्या तिथे
नाहीस तू इथे रे, नाहीस तू इथे !

दाटून मेघ आले
अंगांग चिंब झाले
मन राहिले परंतु तुजविण हे रिते !

घालित हाक तुजला
फिरते दहा दिशांना
माझेच शब्द येती परतून मागुते

गेलास तू असा की,
गेले सरून मीही
येऊ नकोस फिरुनी इतुकेच मागते


गीत वसंत निनावे
संगीत यशवंत देव
स्वर मंदाकिनी पांडे
गीत प्रकार भावगीत

Leave a comment

Your email address will not be published.