सुटला वादळी वारा | Sutala Vadali Vara Lyrics in Marathi

सुटला वादळी वारा | Sutala Vadali Vara Lyrics in Marathi

हुशियार..

सुटला वादळी वारा !
वल्हव जोमात जरा, गाठू किनारा,
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे

उजविला महागाई-बेकारीचं कडं, बसंल धडक
हेरून ठेव पर माराया धडक, फोडाया खडक
एकीचा दीप कुठं दिसतोय का हुडक, वल्हव तडक
तिकडं बी पाऊस गारा, जणू मशीनगनचाच मारा
झुंजु गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे

वादळी वार्‍याची भीती कुणाला, आम्हां कोळ्यांला?
छातीवर नाचाया जल्माला आला, भितंय्‌ का त्याला?
डोंगर लाटेचा समोरूनं आला, रोखून त्याला
एकीचा करून पुकारा, वल्हं डावीला नेटानं मारा
झुंजु गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे

किनारा गाठू तर खाईल ना पोरं, धीरानं घ्या रं
दर्यात हिमतीनं डोली टाका रं, म्हावरं धरा रं
म्हावर्‍यासाठी नाव लोटलीया नार, काळाच्या म्होरं
पोटासाठी नाव लोटलिया नार, काळाच्या म्होरं
काळावरी वार करा अन्‌ भरभर म्हावरं बी धरा
झुंजु गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा
गड्या गाठू किनारा, गड्या गाठू किनारा रे
सुटला वादळी वारा !

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *