आलो शरण तुला भगवंता लिरिक्स – Aalo Sharan Tula Bhagwanta Lyrics

आलो शरण तुला भगवंता लिरिक्स – Aalo Sharan Tula Bhagwanta Lyrics

पेटून उठला वनवा सारा
तिन्ही जगाला लागली आग
नसे आसरा नाहीं निवारा
जाऊ कुठे मी सांग विट्ठला
जाऊ कुठे मी सांग

आलो शरण तुला भगवंता
घेई कुशीत तुझ्या भगवंता

पूण्य झाले स्वस्थ जगी
त्याला नाहीं भाव
पुण्यवान होई रंक
पापी झाला राम
नाही थारा इथ गुणवंता
आलो शरण तुला भगवंता

सत्यवान सावित्री चा
संपला जमाना
वैश्या करी चारित्रयाचा
खोट च बहाना
झाली दिन वाणी पतिव्रता
आलो शरण तुला भगवंता

कुम्पंच खायी शेत
त्याला नाहीं लाज
घरचा च रखवाला
वैरी झाला आज
देई आसरा दिन वन्ता
आलो शरण तुला भगवंता

Leave a comment

Your email address will not be published.