Ganpati Atharvashirsha Lyrics Marathi

Ganpati Atharvashirsha Lyrics ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ताऽसि त्वमेव केवलं धर्ताऽसि त्वमेव केवलं हर्ताऽसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्माऽसि त्व साक्षादात्माऽसि नित्यम।।1।। ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि।।2।। अव त्व मां। अव वक्तारं। अव श्रोतारं। अव दातारं। अव धातारं। अवानूचानमव शिष्यं। अव पश्‍चातात्। अव पुरस्तात्। अवोत्तरात्तात्। अव दक्षिणात्तातत्। अवचोर्ध्वात्तात।। अवाधरात्तात्।। सर्वतो मॉं पाहि-पाहि समंतात।।3।।… Continue reading Ganpati Atharvashirsha Lyrics Marathi

Ganpati Stotra Marathi Lyrics श्री गणपती स्तोत्र मराठी Ganpati Stotra Marathi Lyrics

Ganpati Stotra Marathi Lyrics श्री गणपती स्तोत्र मराठी Ganpati Stotra Marathi Lyrics |श्री गणपती स्तोत्र|| साष्टांग नमन हे माझे गौरीपुत्रा विनायका । भक्तीनें स्मरतो नित्य आयुःकामार्थ साधती ॥ १ ॥ प्रथम नांव वक्रतुंड दुसरें एकदंत ते । तिसरे कृष्णपिंगाक्ष चवथे गजवक्र ते ॥ २ ॥ पांचवे श्रीलंबोदर सहावें विकट नांव ते । सातवे विघ्नराजेंद्र आठवे… Continue reading Ganpati Stotra Marathi Lyrics श्री गणपती स्तोत्र मराठी Ganpati Stotra Marathi Lyrics

Mudakaratha Modakam Lyrics In Marathi

Mudakaratha Modakam Lyrics In Marathi मुदा करात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् । कलाधरावतंसकं विलासिलोक रक्षकम् । अनायकैक नायकं विनाशितेभ दैत्यकम् । नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ 1 ॥ नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम् । नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्ढरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् । महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ 2 ॥ समस्त लोक शङ्करं निरस्त दैत्य… Continue reading Mudakaratha Modakam Lyrics In Marathi

Ek lajran sajra mukhda lyrics in marathi | लाजरान साजरा मुखडा लिरिक्स

लाजरान साजरा मुखडा लिरिक्स | Lajran Sajra Mukhda Lyrics मुखडा तुझा मुखडा जनु चंद्रावानी फुललातुझ्या रुपाचं गोंदन, माझ्या मनात हा भिनला -2 एक लाजरान साजरा मुखडा , याच्या काळजात भिनला रंआली मनात पिरमची नशा , की जीव आज गुतला रं -2 || ध्रु || तुझं रूप हे नक्षत्राचं , जनु बहरल्या रानाचंतुझ्या रूपामंधी हरलो मी,… Continue reading Ek lajran sajra mukhda lyrics in marathi | लाजरान साजरा मुखडा लिरिक्स

तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवं Tujhya Majhya Sansarala Lyrics | Shapit

तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवं Tujhya Majhya Sansarala Lyrics | Shapit तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवंतुज्या माज्या लेकराला, घरकुल नवंनव्या घरामंदी काय नविन घडंलघरकुलासंग समदं येगळं होईलदिस जातील, दिस येतीलभोग सरंल, सुख येईल अवकळा समदी जाईल निघूनीतरारलं बीज तुज माज्या कुशीतूनीमिळंल का त्याला, उन वारा पानीराहिल का सुकंल ते तुज्या माज्या वानीरोप आपुलच… Continue reading तुज्या माज्या संसाराला आनि काय हवं Tujhya Majhya Sansarala Lyrics | Shapit

Jijau Vandana Lyrics in Marathi

Jijau Vandana Lyrics in Marathi जिजा माऊली गे, तुला वंदना हीतुझ्या प्रेरणेने, दिशा मुक्त दाही भयातुन मुक्ती, मिळाली जनांनागुलामी कुणाला, कुणाचीच नाहीनसे दु:ख कोणा, नसे न्यून कोणाफुलांना मुलांना, नसे दैन्य काहीजिजा माऊली गे जशी पार्वती ती, प्रिया शंकरासतशी प्रेरिका गे, शहाजीस तूहीजसा संविभागी, बळी पुर्वकाळींशिवाजी जनांच्या, तसे चित्तदेहींजिजा माऊली गे तुझ्या संस्क्रुतीने, तुझ्या जागृतीनेप्रकाशात न्हाती,… Continue reading Jijau Vandana Lyrics in Marathi

Jagnyache deva lyrics in marathi

जगण्याचे देवा लाभो ऐसे बळदुर्गुणाचा वळ पहावेनासदगुणांची देवा वाढो ऐसी कळमरणाची झळ साहावेना तुझ्या दारी दावी पांडुरंगी तळउन्मादाचा मळ झाकवेना..विठ्ठलाची आस वाढावी सरळविषाचे करळ टाकावेना..जगण्याचे देवा ….. ऐसे लाभो भान देगा देवा ज्ञानचरणात ध्यान राहुदेगा..अमृताची वेल अमृताचा देहभक्तीचा मृदुंग वाजुदेगा..विठु तुझ्या दारी भेटला श्रीरंग मन झाले दंग माऊलीचे..घडो तुझी प्रीत वाढो तूझा संगजीवनाचा रंग पाहुदेगा..… Continue reading Jagnyache deva lyrics in marathi

हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी Hay Pavlay Dev Majha Malhari Lyrics

हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी Hay Pavlay Dev Majha Malhari Lyrics हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी आरं देवा तू धाव रे धाव रे मल्हारी देवा तू नवसाला पावलाय्‌ मल्हारी देवाची सोन्याची जेजुरी मल्हारी गडाला नवलाख पायरी मल्हारी देव माझा गडावर निगाला मल्हारी देवाला आंगोली घालतान मल्हारी आरं देवाची आंगोली करतान्‌ मल्हारी देवा माझा गडावर निगाला… Continue reading हय्‌ पावलाय देव मला मल्हारी Hay Pavlay Dev Majha Malhari Lyrics

युगत मांडली Yugat Mandli Lyrics

युगत मांडली Yugat Mandli Lyrics आरं दुश्मन आसु दे गनीम आसु दे किती बी हुशार… आसु दे कि शिवरायांच्या बुद्धी युक्तीचा लागना पार गनिमाची ती मती गुंगली सिद्दीची मग बुद्धी खुंटली पन्हाळगडी ही गोष्ट रंगली शिवरायांनी ‘युगत मांडली’

अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics

अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics Angaat Aalaya Lyrics in Marathi आरं अमावसेला घरात लपला दाराची लावली कडी घरात दुसरं कोनीबी नव्हतं झोम्ब्याने मारली उडी…(भो) अंगात आलय अंगात आलंय अंगात आलंया याच्या अंगात आलंय अंगात आलंय अंगात आलंया उगाच पाठी येऊन कचकन चावून धरलया अंगात आलय अंगात आलंय अंगात आलंया … झपाटलेल्या भयान राती, उरात धडधड… Continue reading अंगात आलया Angaat Aalaya Lyrics