Bai Ga Lyrics बाई गं – Chandramukhi

Bai Ga Lyrics बाई गं – Chandramukhi

 

बाई गं !!!

राती ह्या कनकन सरत जाती
व्याकुळ हे नयन सख्या
नजर उताविळ घडीभर राहिना

बाई गं !!!

बाई गं कसं करमत न्हाई गं
घाव उरी बसला
कृष्णसखा दिसला ||

अवचित वेनू घेऊन हाता
मनमोहन मन चोरून जाता ||

सुदबूद हरपून जाई गं ॥धृ॥

अंतरा
श्वास रंगती प्राण गुंफती अधर झनकारी
उमलते उरी मधुर बासरी देही घुमणारी |

फुलवि तो कळी हळुच कोवळी अधीर झुरणारी
भुलवतो‌ जरी हरवते तरी वेदना सारी ||

शिर्शिरी तनूवर फुलते अशी
श्रावनी सर बरसावी जशी
मी मला विसरुन जाता अशी
बंधने ईरघळली छळणारी

कोरस-
लाज मालवुनी,
या मनात कुनी
चांदरात शिलगावी गं
काळजात कळ
रातरात भर
जागवून जीव जाळी गं
शामशाम बंधनात
देईसाद वेनूनाद बाई गं
रास रंगवुन चित दंगवून
सावळा सजन जाई गं
मोहरल्या कायेवर
मोरपीस थरथरं
रातदिस अठवत राही गं

बाई गं ..कसं करमत न्हाई गं बाई गं

Leave a comment

Your email address will not be published.