Chafa Bolena Lyrics in Marathi

Chafa Bolena Lyrics in Marathi

चाफा बोलेना, चाफा चालेना
चाफा खंत करी काही केल्या फुलेना

गेले आंब्याच्या बनी
म्हंटली मैनांसवे गाणी
आम्ही गळ्यांत गळे मिळवून रे

गेले केतकीच्या बनी
गंध दरवळला वनी
नागासवे गळाले देहभान रे

चल ये रे, ये रे गड्या
नाचु उडू घालु फुगड्या
खेळु झिम्मा झिम्‌ पोरी झिम्‌ पोरी झिम्‌

हे विश्वाचे अंगण
आम्हां दिले आहे आंदण
उणे करू आपण दोघेजण रे

जन विषयाचे किडे
यांची धाव बाह्याकडे
आपण करू शुद्ध रसपान रे

चाफा फुली आला फुलून
तेजी दिशा गेल्या आटुन
कोण मी – चाफा? कोठे दोघे जण रे?

Leave a comment

Your email address will not be published.