Datta Darshanala Jayacha Lyrics in Marathi

Datta Darshanala Jayacha Lyrics in Marathi

दत्त दर्शनाला जायचं जायचं
आनंद पोटात माझ्या मावेना || धृ ||

गेलो गाणगापुरी थेट घेतली दत्ताची भेट
या या डोळ्याची हौस पुरी होईना होईना || १ ||

रूप सावळे सुंदर गोजिरवाणी मनोहर
या या नजरेस आणि काही येईना || २ ||

दत्त हाच पांडुरंग दत्त गाऊनि अभंग
या भजनाची हौस पुरी होईना होईना || ३ ||

नजर बंदीचा हा खेळ, खेळे सदगुरू प्रेमळ
खेळ खेळीता खेळ पुरा होईना || ४ ||

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *