देवा तू सांग ना कुठ गेला हरवुनी लिरिक्स – Deva Tu Sang Naa Kuth Gela Harauni Lyrics

देवा तू सांग ना कुठ गेला हरवुनी लिरिक्स – Deva Tu Sang Naa Kuth Gela Harauni Lyrics

हे देवा तू सांग ना कुठ
गेला हरवुनी
लेकराची आन तुला
आवतर आता तरी

अंधारल्या दाही दिश्या
अन बेजारल मन
उर जळून निघाल
बघ करपल मन

आता तरी बघ देवा
उंबऱ्यात मी उभा
रीत तुझ्या दावन्याल
माझा काय र गुन्हा

उरा मंधि जाळ पेटला
जन्माची राख झाली रं
ईस्कटलेली दिशा ही
धुरामंदी वाट गेली र

जिनी धुळीवाणी झालं
नेल्ह वार्‍याने उडून
अवकाळी वादळत
जीव लपेटून गेलं

आता तरी बघ देवा
उंबऱ्यात मी उभा
रित तुझ्या दावन्याल
माझा काय र गुन्हा

काळजावर घाव घातला
जिवारी गेला तडा र
निखार्याची वाट दिली तू
पायतान न्हायी पाई र

कुठं ठेऊ मी र माथा
दैव झाला माझा खुळा
असं कसं माय बाप
तू र बेफिकिरी झाला

आता तरी बघ देवा
उंबऱ्यात मी उभा
रित तुझ्या दावन्याल
काय र गुन्हा

हे देवा तू सांगणं
कुठ गेला हरवुनी
लेकरची आन तुला
आवतर आत तरी

अंधाराल्य दाही दिश्या
आन बेजराल मन
उर जाळून निघालं
बघ करपल मन

आता तरी बघ देवा
उंबऱ्यात मी उभा
रित तुझ्या दावन्याल
माझाकाय र गुन्हा

Leave a comment

Your email address will not be published.