Jaise Jyache Karma Taise / जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर Lyrics in Marathi

जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर 
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर 

क्षणिक सुखासाठी अपुल्या कुणी होतो नीतिभ्रष्ट 
कुणी त्यागी जीवन अपुले दुःख जगी करण्या नष्ट
देह करी जे जे काही आत्मा भोगितो नंतर 

ज्ञानी असो की अज्ञान गती एक आहे जाण 
मृत्यूला न चुकवी कुणी थोर असो अथवा सान
सोड सोड माया सारी आहे जग हे नश्वर 

मना खंत वाटुनी ज्याचे शुद्ध होई अंतःकरण 
क्षमा करी परमेश्वर त्या जातो तयाला जो शरण 
अंत पृथ्वीचा बघ आला युगे चालली झरझर

Jaise Jyache Karma Taise Lyrics

Jagi jiwanaache saar ghyaawe jaanuni satwar 
Jaise jyaache karm taise fal deto re ishwar 

Kshanik sukhaasaathhi apulya kuni hoto nitibhrasht 
Kuni tyaagi jiwan apule duhkh jagi karanya nasht
Deh kari je je kaahi atma bhogito nntar 

Jnjaani aso ki ajnjaan gati ek ahe jaan 
Mrityula n chukawi kuni thor aso athawa saan
Sod sod maaya saari ahe jag he nashwar 

Mana khnt waatuni jyaache shuddh hoi anthkaran 
Kshama kari parameshwar tya jaato tayaala jo sharan 
Ant prithwicha bagh ala yuge chaalali jharajhara

Leave a comment

Your email address will not be published.