Jarichi Sadi Nesun Lyrics in Marathi

सांग राणी सांग तुझा राजा
तू मला बनवशील का
माझे नावाचे कुंकू
तुझे माथ्यावर लावशील का

सांग राणी सांग तुझा राजा
तू मला बनवशील का
तुझे हाताव टॅटू
माझे नावाचे काढशील का

सांग लव्ह मॅरेज
माझ्याशी करशील काय
जरीची साडी नेसून
कवरी सुंदर दिसशील गो
माझे नावाचा फेरा
तू वराला मारशील गो

दिवाण तुझा मी यार
आशिक झायलोय गो
पाहून अडा तुझी कातिल
दिल घायाळ झायलाय गो

सांग लव्ह मॅरेज
माझ्याशी करशील काय

सांग राणी सांग तुझा राजा
तू मला बनवशील का
माझे नावाचे कुंकू
तुझे माथ्यावर लावशील का

सांग लव्ह मॅरेज
माझ्याशी करशील काय

Leave a comment

Your email address will not be published.