Jay dev jay dev jay jay shivraya / जय देव, जय देव, जय जय शिवराया Lyrics in Marathi

प्राणी मात्र झाले दुःखी, पाहता कोणी नाही सुखी
कठीण काळे, ओळखी धरीनात कोणी
माणसा खावया अन्न नाही, अंथरुण पांघरुण ते ही नाही
घर कराया सामुग्री नाही, विचार सुचेना काही
अखंड चिंतेच्या प्रवाही, पडले लोक

जय देव, जय देव, जय जय शिवराया
या, या अनन्य शरणां, आर्या ताराया

आर्यांच्या देशावरी म्लेच्छांचा घाला
आला आला सावध हो शिवभूपाला
सदगदीता भूमाता दे तुज हाकेला
करुणारव भेदूनी तव हृदय न का गेला
जय देव, जय देव, जय जय शिवराया

श्रीजगदंबा जी तव शुंभादीक भक्षी
दशमुख मर्दूनी ती श्रीरघुवर संरक्षी
ती पूता भूमाता, म्लेंच्छा ही छळता
तुजविण शिवराया तिज कोण दुजा त्राता
जय देव, जय देव, जय जय शिवराया

त्रस्त आम्ही दीन आम्ही, शरण तुला आलो
परवशतेच्या पाशी मरणोन्मुख झालो
साधुपरित्राणाया, दुष्कृती नाशाया
भगवन भगवदगीता सार्थ कराया या
जय देव, जय देव, जय जय शिवराया

Jay dev jay dev jay jay shivraya Lyrics

Praani maatr jhaale duhkhi, paahata koni naahi sukhi
Kathhin kaale, olakhi dharinaat koni
Maanasa khaawaya ann naahi, antharun paangharun te hi naahi
Ghar karaaya saamugri naahi, wichaar suchena kaahi
Akhnd chintechya prawaahi, padale lok
Jay dew, jay dew, jay jay shiwaraaya
Ya, ya anany sharanaan, arya taaraaya
Aryaanchya deshaawari mlechchhaancha ghaala
Ala ala saawadh ho shiwabhupaala
Sadagadita bhumaata de tuj haakela
Karunaaraw bheduni taw hriday n ka gela
Jay dew, jay dew, jay jay shiwaraaya
Shrijagadnba ji taw shunbhaadik bhakshi
Dashamukh marduni ti shriraghuwar snrakshi
Ti puta bhumaata, mlenchchha hi chhalata
Tujawin shiwaraaya tij kon duja traata
Jay dew, jay dew, jay jay shiwaraaya
Trast amhi din amhi, sharan tula alo
Parawashatechya paashi maranonmukh jhaalo
Saadhuparitraanaaya, dushkriti naashaaya
Bhagawan bhagawadagita saarth karaaya ya
Jay dew, jay dew, jay jay shiwaraaya

Leave a comment

Your email address will not be published.