Jijau Vandana Lyrics in Marathi

Jijau Vandana Lyrics in Marathi


जिजा माऊली गे, तुला वंदना ही
तुझ्या प्रेरणेने, दिशा मुक्त दाही

भयातुन मुक्ती, मिळाली जनांना
गुलामी कुणाला, कुणाचीच नाही
नसे दु:ख कोणा, नसे न्यून कोणा
फुलांना मुलांना, नसे दैन्य काही
जिजा माऊली गेजशी पार्वती ती, प्रिया शंकरास
तशी प्रेरिका गे, शहाजीस तूही
जसा संविभागी, बळी पुर्वकाळीं
शिवाजी जनांच्या, तसे चित्तदेहीं
जिजा माऊली गे

तुझ्या संस्क्रुतीने, तुझ्या जागृतीने
प्रकाशात न्हाती, मने ही प्रवाही
तुला वंदिताना, सुखी अंग अंग
खरा धर्म आता, शिवाचाच पाही
जिजा माऊली गेजय जय जय जय जिजाऊ
जय जय जय जय जिजाऊ

Leave a comment

Your email address will not be published.