Kahi Kale Tula / काही कळे तुला, काही कळे मला Lyrics in Marathi

नकळत का असे घडते 
नजरेला नजर भिडते 
अनोळखी वाटेवरती जीव होतो खुळा 
काही कळे तुला, काही कळे मला 

चाहूल भेटण्याची, ही ओढ वाहण्याची 
या उधाणल्या लाटेवरती जीव होतो खुळा 

तुझ्याकडे रुसायचे, तुझ्यासवे हसायचे 
अबोल मी, अबोल तू, मनातले कळायचे 
स्वप्न सावलीचे जपून मी पुन्हा पुन्हा 
या अनोळखी वाटेवरती ऊन भेट मला 
काही कळे तुला, काही कळे मला 

शहारल्या क्षणांतही अपूर्ण मी अपूर्ण तू 
उन्हातल्या धुक्यातुनी खुणावतो नवा ऋतू 
भास आठवांचे असूनही पुन्हा पुन्हा 
या अनोळखी वाटेवरती स्पर्श भेटे मला
काही कळे तुला, काही कळे मला

#SwapnilJoshi #SubodhBhave #PrarthanaBehere

Kahi Kale Tula Lyrics

Nakalat ka ase ghadate 
Najarela najar bhidate 
Anolakhi waatewarati jiw hoto khula 
Kaahi kale tula, kaahi kale mala 

Chaahul bhetanyaachi, hi odh waahanyaachi 
Ya udhaanalya laatewarati jiw hoto khula 

Tujhyaakade rusaayache, tujhyaasawe hasaayache 
Abol mi, abol tu, manaatale kalaayache 
Swapn saawaliche japun mi punha punha 
Ya anolakhi waatewarati un bhet mala 
Kaahi kale tula, kaahi kale mala 

Shahaaralya kshanaantahi apurn mi apurn tu 
Unhaatalya dhukyaatuni khunaawato nawa rriatu 
Bhaas athhawaanche asunahi punha punha 
Ya anolakhi waatewarati sparsh bhete mala
Kaahi kale tula, kaahi kale mala

  

Leave a comment

Your email address will not be published.