Kase Kase Hasayache / कसे कसे हसायाचे Lyrics in Marathi

कसे कसे हसायाचे
हसायाचे आहे मला

हासतच वेड्या जीवा
थोपटीत थोपटीत
फुंकायाचा आहे दिवा

हासायाचे
कुठे? कुठे आणि केव्हा?
कसे? आणि कुणापास?
इथे भोळया कळयांनाही
आसवांचा येतो वास

Kase Kase Hasayache Lyrics

Kase kase hasaayaache
Hasaayaache ahe mala

Haasatach wedya jiwa
Thopatit thopatit
Funkaayaacha ahe diwa

Haasaayaache
Kuthhe? kuthhe ani kewha?
Kase? ani kunaapaasa?
Ithe bholaya kalayaannaahi
Asawaancha yeto waas

Leave a comment

Your email address will not be published.