Khandoba Raya re song lyrics in Marathi

Khandoba Raya re song lyrics in Marathi

काय सांगू देवा तुला कर्म कहाणी
चांगभलं गाताना डोळ्यात पाणी

यळकोट यळकोट जय मल्हार

म्हलारी मार्तंड जय मल्हार
यळकोट यळकोट जय मल्हार
म्हलारी मार्तंड जय मल्हार

खंडोबा खंडोबा खंडोबा माझा रे
खंडोबा खंडोबा खंडोबा

ओ……. राया

खंडोबा राया रे
तुझ्याच आम्ही पडतो पाया रे

हे… कपाळी भंडारा भंडारा भंडारा
उधळू दे भंडारा
जिकडे तिकडे पिवळा पिवळा
बघ हळदीचा मारा
तुझ्या शेतात फुलली रे
सुर्यफुलांची काया रे

खंडोबा राया रे
तुझ्याच आम्ही पडतो पाया रे

तू आमचा मल्हारी मार्तंड मल्हारी

काय सांगू देवा तुला कर्म कहाणी
चांगभलं गाताना डोळ्यात पाणी
काय सांगू देवा तुला कर्म कहाणी
चांगभलं गाताना डोळ्यात पाणी

दीने गरिबांची इथे फिरे अनवाणी
चढा ओढ किती बघ तली उचलाया रे

खंडोबा राया रे
तुझ्याच आम्ही पडतो पाया रे

तू आमचा मल्हारी मार्तंड मल्हारी

खंडोबा राया रे
तुझ्याच आम्ही पडतो पाया रे

Leave a comment

Your email address will not be published.