Lyrics in Marathi

गेले उडून रावे, फांदीस हेलकावे 
आता कळ्या फुलांनी सांगा कसे फुलावे 

होता वसंत जेव्हा हलकेच शीळ आली 
रंगीत पाखरांची उतरून ओळ आली 
आकाश ओळखीचे डोळ्यांतुनी खुणावे 

उलघाल जाणिली मी कमळातल्या उन्हाची 
कोणासही कळेना हुरहूर चांदण्याची 
ओढाळ पाखरा नी अजुनी किती झुरावे 

Rang Usheche – Gele Udun Rave Lyrics

Gele udun raawe, faandis helakaawe 
Ata kalya fulaanni saanga kase fulaawe 

Hota wasnt jewha halakech shil ali 
Rngit paakharaanchi utarun ol ali 
Akaash olakhiche dolyaantuni khunaawe 

Ulaghaal jaanili mi kamalaatalya unhaachi 
Konaasahi kalena hurahur chaandanyaachi 
Odhaal paakhara ni ajuni kiti jhuraawe 

Leave a comment

Your email address will not be published.