Majho Lavtaay Dava Dola (Mahananda) / माजो लवताय डावा डोळा Lyrics in Marathi

माजो लवताय डावा डोळा
जाई जुईचो, गजरो माळता
रतन अबोली केसान फुलता
काय शकुन, शकुन गो सांगताय माका

माझे कानार भवर भवता
माझे गालाक बाई भिडता
सगळया अंगार शिरशिर येता
माजो पदर वार्‍यावर उडता
मनचो बकुल गो परमाळता
काय शकुन, शकुन गो सांगताय माका

माझे डोळयात सपनाच्या वाटेर
कोन बाई येता न जाता
माझे ओठार माजेच गाणे
कोन बाई येऊन गाता
माजोच बोल बाई उलयता
काय शकुन, शकुन गो सांगताय माका

#Faiyaz

Majho Lavtaay Dava Dola (Mahananda) Lyrics

Maajo lawataay daawa dola
Jaai juicho, gajaro maalata
Ratan aboli kesaan fulata
Kaay shakun, shakun go saangataay maaka

Maajhe kaanaar bhawar bhawata
Maajhe gaalaak baai bhidata
Sagalaya angaar shirashir yeta
Maajo padar waar‍ayaawar udata
Manacho bakul go paramaalata
Kaay shakun, shakun go saangataay maaka

Maajhe dolayaat sapanaachya waater
Kon baai yeta n jaata
Maajhe othhaar maajech gaane
Kon baai yeun gaata
Maajoch bol baai ulayata
Kaay shakun, shakun go saangataay maaka

Leave a comment

Your email address will not be published.