Mangla Ga Mangla / मंगला ग मंगला Lyrics in Marathi

मंगला ग मंगला ग मंगला ग मंगला 
तुझ्यासाठी चंद्रावर मी बांधीन ग बंगला 

मंगला मी मंगला अहो मंगला मी मंगला 
लग्नाआधी सावळा गोंधळ नाही हो चांगला 

लग्नात वाजवूया अग बेंडबाजा 
वरातीच्या घोड्यावरती रानीसंग राजा 
हनीमून करायला जीव माझा रंगला ग रंगला 
मंगला ग मंगला ग मंगला ग मंगला 
मंगला मी मंगला अहो मंगला मी मंगला 

दोघं दोघं मिळुनी उडवू धमाल घंटा 
संसारी सुखाची होईल कमाल 
पॊटामधी तालावर अंकुर दंगला हो दंगला 
मंगला मी मंगला अहो मंगला मी मंगला 
मंगला ग मंगला ग मंगला ग मंगला 

घरामधी दोघंजन गोकुळ फुलवू या 
दोघांच्या घरान्याचा झोपाळा झूलवू या 
रानीला पेंग आली राजा बी झिंगला ग झिंगला 
मंगला ग मंगला ग मंगला ग मंगला 
मंगला मी मंगला अहो मंगला मी मंगला 

पोरांना पोरं होता पडशील फशी 
म्हाताऱ्याला म्हातारी भेटल कशी 
हाय राम स्वप्नाचा मनोरा भंगला की भंगला
मंगला ग मंगला ग मंगला ग मंगला 
मंगला मी मंगला अहो मंगला मी मंगला

#AshokSaraf #Ranjana

Mangla Ga Mangla Lyrics

Mngala g mngala g mngala g mngala 
Tujhyaasaathhi chndraawar mi baandhin g bngala 

Mngala mi mngala aho mngala mi mngala 
Lagnaaadhi saawala gondhal naahi ho chaangala 

Lagnaat waajawuya ag bendabaaja 
Waraatichya ghodyaawarati raanisng raaja 
Hanimun karaayala jiw maajha rngala g rngala 
Mngala g mngala g mngala g mngala 
Mngala mi mngala aho mngala mi mngala 

Doghn doghn miluni udawu dhamaal ghnta 
Snsaari sukhaachi hoil kamaal 
Potaamadhi taalaawar ankur dngala ho dngala 
Mngala mi mngala aho mngala mi mngala 
Mngala g mngala g mngala g mngala 

Gharaamadhi doghnjan gokul fulawu ya 
Doghaanchya gharaanyaacha jhopaala jhulawu ya 
Raanila peng ali raaja bi jhingala g jhingala 
Mngala g mngala g mngala g mngala 
Mngala mi mngala aho mngala mi mngala 

Poraanna porn hota padashil fashi 
Mhaataऱyaala mhaataari bhetal kashi 
Haay raam swapnaacha manora bhngala ki bhngala
Mngala g mngala g mngala g mngala 
Mngala mi mngala aho mngala mi mngala

 

Leave a comment

Your email address will not be published.