माय आळंदी बाप पंढरी अभंग लिरिक्स – May Alandi Baap Pandhari Abhang Lyrics

माय आळंदी बाप पंढरी अभंग लिरिक्स – May Alandi Baap Pandhari Abhang Lyrics

माय आळंदी बाप पंढरी
देव भेटले पुंडलिका च्या घरी

कुकुट स्वामी च्या गोद घेतला त्याने
आई बापाच्या सेवेला नेमाने
देव गुणी गर्वला लागला मार्ग ला
माय आळंदी बाप पंढरी….

माय बापाला जो कोणी साम्भाड़े
सात जन्मी पापाची होई होड़ी
देव झाला सखा भक्ति चा भूखा
माय आळंदी बाप पंढरी….

पुंडलिका ने भक्ति तिथे केलि
लाज भक्ताची देव तू राखिली
उभा विठेवरी त्या वैकुंठा पूरी
माय आळंदी बाप पंढरी….

माय आळंदी बाप पंढरी
देव भेटले पुंडलिका च्या घरी

Leave a comment

Your email address will not be published.