Mee Dolkar, Dolkar / मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दर्याचा राजा Lyrics in Marathi

वल्हव रे नाखवा हो वल्हव रे रामा

मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दर्याचा राजा
घर पान्यावरी, बंदराला करतो ये जा

आयबापाची लाराची लेक मी लारी
चोली पिवली गो नेसलंय अंजिरी सारी
माज्या केसान् गो मालीला फुलैला चाफा
वास परमाळता वार्‍यान घेतय झेपा
नथ नाकान साजिरवानी
गला भरून सोन्याचे मनी
कोलीवार्‍याची मी गो रानी
रात पुनवेला नाचून करतय मौजा
मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दर्याचा राजा

वल्हव रे नाखवा हो वल्हव रे रामा

या गो, दर्याचा, दर्याचा, दर्याचा दरारा मोठा
कवा पान्यावरी उठतान डोंगरलाटा, लाटा, लाटा, लाटा 
कवा उदानवारा शिराला येतय फारू
कवा पान्यासुनी आभाला भिडतंय तारू
वाट बगुन झुरते पिरती
मंग दर्याला येते भरती
जाते पान्यानं भिजुन धरती
येते भेटाया तसाच भरतार माजा
मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दर्याचा राजा

वल्हव रे नाखवा हो वल्हव रे रामा

भल्या सकालला आभाल झुकतं हे खाली
सोनं चमचमतंय दर्याला चढते लाली
आमी पान्यामंदी रापण टाकतो जाली 
धन दर्याचं लुटून भरतो डाली
रात पुनवेचं चांदन प्याली
कशी चांदीची मासली झाली
माज्या जाल्यात होऊन आली
नेतो बाजारा भरून म्हावरा ताजा
मी डोलकर, डोलकर, डोलकर दर्याचा राजा

वल्हव रे नाखवा हो वल्हव रे रामा

#KoliGeet

Mee Dolkar, Dolkar Lyrics

Walhaw re naakhawa ho walhaw re raama

Mi dolakar, dolakar, dolakar daryaacha raaja
Ghar paanyaawari, bndaraala karato ye ja

Ayabaapaachi laaraachi lek mi laari
Choli piwali go nesalny anjiri saari
Maajya kesaan go maalila fulaila chaafa
Waas paramaalata waar‍ayaan ghetay jhepa
Nath naakaan saajirawaani
Gala bharun sonyaache mani
Koliwaar‍ayaachi mi go raani
Raat punawela naachun karatay mauja
Mi dolakar, dolakar, dolakar daryaacha raaja

Walhaw re naakhawa ho walhaw re raama

Ya go, daryaacha, daryaacha, daryaacha daraara mothha
Kawa paanyaawari uthhataan dongaralaata, laata, laata, laata 
Kawa udaanawaara shiraala yetay faaru
Kawa paanyaasuni abhaala bhidatny taaru
Waat bagun jhurate pirati
Mng daryaala yete bharati
Jaate paanyaann bhijun dharati
Yete bhetaaya tasaach bharataar maaja
Mi dolakar, dolakar, dolakar daryaacha raaja

Walhaw re naakhawa ho walhaw re raama

Bhalya sakaalala abhaal jhukatn he khaali
Sonn chamachamatny daryaala chadhate laali
Ami paanyaamndi raapan taakato jaali 
Dhan daryaachn lutun bharato daali
Raat punawechn chaandan pyaali
Kashi chaandichi maasali jhaali
Maajya jaalyaat houn ali
Neto baajaara bharun mhaawara taaja
Mi dolakar, dolakar, dolakar daryaacha raaja

Walhaw re naakhawa ho walhaw re raama

Yogesh liked this

Leave a comment

Your email address will not be published.