Mee Tar Ramte / मी तर रमते प्रभू चरणांसी Lyrics in Marathi

मी तर रमते प्रभू चरणांसी होऊन त्याची दासी
का उगा पतंगा जळसी 

मला धुंदीचा गंध न कळतो
जीव प्रभुस्तव हा तळमळतो
तू तर वेड्या प्रीती भूकेला 
मी परि पावन तुळशी

एक कळे मज सदा जागणे
नाथांच्या किर्तनात रमणे
माझी मिणमिण नकळत मिळते 
त्यांच्या दिव्य प्रकाशी 

थांबव नाजूक पंख जाळणे 
मजसाठी तव जिवास छळणे
पहा लोचने विझती पाखरा
खुपते शल्य उराशी 
                

Mee Tar Ramte Lyrics

Mi tar ramate prabhu charanaansi houn tyaachi daasi
Ka uga patnga jalasi 

Mala dhundicha gndh n kalato
Jiw prabhustaw ha talamalato
Tu tar wedya priti bhukela 
Mi pari paawan tulashi

Ek kale maj sada jaagane
Naathaanchya kirtanaat ramane
Maajhi minamin nakalat milate 
Tyaanchya diwy prakaashi 

Thaanbaw naajuk pnkh jaalane 
Majasaathhi taw jiwaas chhalane
Paha lochane wijhati paakhara
Khupate shaly uraashi 

Leave a comment

Your email address will not be published.