मी तुझ्या साठी जिवण जाळीले रे बाळा लिरिक्स – Mi Tujhya Sathi Jiwan Jadile Re Bada Lyrics

मी तुझ्यासाठी जिवण जाळीले
रे बाळा तुन नाही पानी पाजिले

मेल्या वरती रडतो कशाला
उगीच तान नको देऊ घश्याला
नको दिखावा दाखउ जगाला
पुरला नाही कधी रुपया दुधाला
मी तुला पाहूनी डोळे लाविले
रे बाळा तुन नाही पानी पाजिले

माझ्या कुशितला असुनी तू बाळ
माझ्या जिवाचा तू बनला तू काळ
तुझ जीवनभर पुरविले लाळ
राहुनी अर्धपोटी साँझ सकाळ
मी तुला पाहूनी प्राण रोखीले
रे बाळा तुन नाही पानी पाजिले

जिवंत पनि पुसले नाही
आता कशाला मनतोस आई
आणली नाही कधी खान्या मिठाई
डॉक्टर गोळी नाहीं कसली दवाई
मी तुला पाहूनी प्राण जाळी ले
रे बाळा तुन नाही पानी पाजिले

जिवंत पनि पुसले नाही
आता कशाला मनतोस आई
आता तुझ्याशी कोणन बोले
शेवटी अंघठयाने पानी मी प्याले
जग दिश्या तुम्हानी मानिले
रे बाळा तुन नाही पानी पाजिले

Leave a comment

Your email address will not be published.