Morya Morya Deva Tuzya Dari Aalo / मोरया … मोरया …हे देवा तुझ्या दारी आलो Lyrics in Marathi

हे देवा तुझ्या दारी आलो गुणगान गाया 
तुझ्या इना मानसाचा जन्म जाई वाया 
हे देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया
मोरया … मोरया … मोरया … मोरया …

ओंकाराचं रूप तुझं चराचरामंदी 
झाड-येली-पानासंग फूल तू सुगंधी
भगताचा पाठीराखा, गरीबाचा वाली
माझी भक्ति- तुझी शक्ति एकरूप झाली
हे देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया
मोरया … मोरया … मोरया … मोरया …

आदि अंत तूच खरा, तूच बुद्धी दाता
शरण मी आलो तुला, पायावर माथा
डंका वाजं  दहा दिशी गजर नावाचा
संकटाला बळ देई अवतार देवाचा
हे देवा दिली हाक उद्धार कराया
आभाळाची छाया तुझी, समिंदराची माया
मोरया … मोरया … मोरया … मोरया …

मोरया मोरया मी बाळ तान्हे 
तुझीच सेवा करू काय जाणे
अन्याय माझे कोट्यां-कोटी 
मोरेश्वरा बा तू घाल पोटी

#MakrandAnaspure
#Ganeshgeet

Morya Morya Deva Tuzya Dari Aalo Lyrics

He dewa tujhya daari alo gunagaan gaaya 
Tujhya ina maanasaacha janm jaai waaya 
He dewa dili haak uddhaar karaaya
Abhaalaachi chhaaya tujhi, samindaraachi maaya
Moraya … moraya … moraya … moraya …

Onkaaraachn rup tujhn charaacharaamndi 
Jhaad-yeli-paanaasng ful tu sugndhi
Bhagataacha paathhiraakha, garibaacha waali
Maajhi bhakti- tujhi shakti ekarup jhaali
He dewa dili haak uddhaar karaaya
Abhaalaachi chhaaya tujhi, samindaraachi maaya
Moraya … moraya … moraya … moraya …

Adi ant tuch khara, tuch buddhi daata
Sharan mi alo tula, paayaawar maatha
Dnka waajn  daha dishi gajar naawaacha
Snkataala bal dei awataar dewaacha
He dewa dili haak uddhaar karaaya
Abhaalaachi chhaaya tujhi, samindaraachi maaya
Moraya … moraya … moraya … moraya …

Moraya moraya mi baal taanhe 
Tujhich sewa karu kaay jaane
Anyaay maajhe kotyaan-koti 
Moreshwara ba tu ghaal poti


Leave a comment

Your email address will not be published.