नाम तुझे रे नारायणा अभंग लिरिक्स – Naam Tuze Re Narayana Abhang Lyrics

नाम तुझे रे नारायणा अभंग लिरिक्स – Naam Tuze Re Narayana Abhang Lyrics

नाम तुझे रे नाम तुझे रे
नाम तुझे रे नारायणा

फोड़ी पाषाणाला पान्हा
नाम तुझे रे नारायणा।। धृ ।।
नाम तुझे रे नारायणा

नाम जपले वाल्मिकाने,
फुटले दोन त्याला पाने ।। 1 ।।
नाम तुझे रे नारायणा

आला मेला पापरासी,
तोही गेला देवा वैकुंठाशी।। 2 ।।
नाम तुझे रे नारायणा

ऎसा नामाचा महिमा,
तुका म्हणे झाली सीमा ।। ३ ।।
नाम तुझे रे नारायणा

Leave a comment

Your email address will not be published.