Nadatuniya Naad Nirmito Lyrics In Marathi

Nadatuniya Naad Nirmito Lyrics In Marathi

।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
नाद निर्मितो मंगलधाम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
परब्रह्मात आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
चैतन्यात आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सत्संगाचा सुगंध राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
आनंदाचा आनंद राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
त्रिभुवनतारक आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सुखकारक हा आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
श्रद्धा जेथे तेथे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
शांती जेथे तेथे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सबुरी ठायी आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
चैतन्याचे सुंदर धाम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
पुरुषोत्तम परमेश राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
भक्ति भाव तेथे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सगुण सुंदर आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
निर्गुणी सुंदर आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
लावण्याचा गाभा राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
कैवल्याची मूर्ती राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
चराचरातील स्फूर्ती राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
अत्म्याठायी आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
पर्मात्माही आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सगुणातही आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
निर्गुणी सुंदर आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
जे जे मंगल तेथे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सुमंगलाची पहाट राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सृष्टीचे ह्या चलन राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
कर्तव्याचे पालन राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
दु:ख निवारक आहे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
स्वानंदाच्या ठायी राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सुंदर सूर तेथे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
शब्द सुंदर तेथे राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सकल जीवांच्या ठायी राम.
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
वात्सल्याचे स्वरूप राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सुंदर माधव मेघ श्याम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
दशरथ नंदन रघुवीर राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
अयोध्यापती योद्धा राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
रघुपती राघव राजाराम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
रामनाम सुखदायक राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सकल सुखाचा सागर राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
चराचरातील जागर राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
रामभक्त नीत स्मरतो राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
कुशलव गायिणि रमतो राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
हनुमंताच्या हृदयी राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
जानकी वल्लभ राजस राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
चराचरातील आत्मा राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
समर्थ वचनी रमला राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
कुलभूषण रघुनंदन राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
राम गायिणि रमतो राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
स्वरांकुरांच्या हृदयी राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
भक्तीरंगी खुलतो राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
दाशरथी हा निजसुखधाम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
कौसल्यासुत हृदयनिवास
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
राजीवलोचन पुण्यनिधान
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
सीतापती कैवल्य प्रमाण
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
पत्नीपरायण सीताराम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
लक्ष्मण छाया दे विश्राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
आदर्शांचा आदर्श राम
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।
एक वचनी हा देव महान
।। श्रीराम जय राम जय जय राम ।।

Leave a comment

Your email address will not be published.