Pappi de Parula Lyrics in Marathi

Pappi de Parula Lyrics in Marathi

पप्पी दे पारूला लिरिक्स

हे आता दे ना रे
हे आता तरी दे ना रे

पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे
पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
हे पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला,
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला
पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
हे पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला,
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला

हा निघाला का तू कामाला
भलत्याच रं येळेला
जीव लागलाय टांगणीला
माझा जीव लागलाय टांगणीला
हा निघाला का तू कामाला
भलत्याच रं येळेला
जीव लागलाय टांगणीला
माझा जीव लागलाय टांगणीला
हा पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
हे पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला,
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला

हा कोजागिरी पुनवेची रात
प्रेमाची होउदे बात
झोंबुनी सांगतोय वारा
ज्वानीचा हंगाम आला
हे कोजागिरी पुनवेची रात
हा प्रेमाची होउदे बात
झोंबुनी सांगतोय वारा
ज्वानीचा हंगाम आला
हा पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
हे पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला,
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला

हा शहारून अंग आलं
मिठीत न्हाऊन गेलं
कुणीतरी पायजे संगतीला
चैन पडेना जीवाला
हे शहारून अंग आलं
मिठीत न्हाऊन गेलं
कुणीतरी पायजे संगतीला
चैन पडेना जीवाला
हे पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
हा पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे पारूला
पारूला
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला,
ह्या प्रेमवेडी ला, ह्या प्रेमवेडी ला
पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे
पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे, पप्पी दे
आता तरी दे ना रे

—————————————

Pappi de Parula Lyrics

Hey atta de na re
Hey atta tari de na re
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Hya prem vedi la
Hya prem vedi la
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula

Ha nighala ka tu kamala
Bhaltyach re yelela
Jeev laglay tanganila
Maja jeev laglay tanganila

Ha nighala ka tu kamala
Bhaltyach re yelela
Jeev laglay tanganila
Maja jeev laglay tanganila

Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Hya prem vedi la,Hya prem vedi la,
Hya prem vedi la,Hya prem vedi la,

Ha kojagiri punavechi raat
Premachi hou de baat
Zombuni sangatoy vaara
Jwanicha hangaam aala

Ha kojagiri punavechi raat
Premachi hou de baat
Zombuni sangatoy vaara
Jwanicha hangaam aala
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Hya prem vedi la,Hya prem vedi la
Hya prem vedi la,Hya prem vedi la

Ha shaharun aang aala
Mithit nhavun gela
Kunitari pahije sangatila
Chain padena jeevala

Ha shaharun aang aala
Mithit nhavun gela
Kunitari pahije sangatila
Chain padena jeevala

Pappi de pappi de pappi de pappi de parula
Pappi de pappi de pappi de pappi de parula

Hya prem vedi la,Hya prem vedi la
Hya prem vedi la,Hya prem vedi la

Atta tari de na re

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *