Sar Sukhachi Shravani Lyrics in Marathi

Sar Sukhachi Shravani Lyrics in Marathi

सर सुखाची श्रावणी लिरिक्स

हं… हं…
हं… थांब ना…
हं… हं…

तू कळू दे, थांब ना…
गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू, इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा, सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे, थांब ना
थांब ना, थांब ना

हो, गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू, इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे, थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना

सर सुखाची श्रावणी की नाचरा वळीव हा
गुंतण्या आतुर फिरुनी आज वेडा जीव हा
सापडाया लागले मी ज्या क्षणी माझी मला
नेमका वळणावरी त्या जीव हा भांबावला
हो, सापडाया लागले मी ज्या क्षणी माझी मला
नेमका वळणावरी त्या जीव हा भांबावला

खेळ हा तर कालचा…
खेळ हा तर कालचा, पण आज का वाटे नवा…
कालचा हा खेळ बघ वाटे नवा
बावऱ्या माझ्या मनाचे उलगडेना वागणे
उसवणे होते खरे की हे नव्याने गुंतणे
हो, बावऱ्या माझ्या मनाचे उलगडेना वागणे
उसवणे होते खरे की हे नव्याने गुंतणे
वाटतो आता…

वाटतो आता उन्हाच्या उंबऱ्याशी चांदवा…
उंबऱ्यापाशी उन्हाचा चांदवा…
गुणगुणावे गीत वाटे, शब्द मिळू दे थांब ना
हूल कि चाहूल तू, इतके कळू दे थांब ना
गुंतलेला श्वास हा सोडवू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना
तोल माझा सावरू दे थांब ना

——————————————

Sar Sukhachi Shravani Lyrics

Ham… ham…
ham… thamb na…
ham… ham…
tu kalu de, thamb na…

gunagunave geet vate, sabd milu de thamb na
hul ki chahul tu, itake kalu de thamb na
guntalela shwas ha, sodavu de thamb na
tol majha savaru de, thamb na
thamb na, thamb na

ho, gunagunave geet vate, sabd milu de thamb na
hul ki chahul tu, itake kalu de thamb na
guntalela shwas ha sodavu de, thamb na
tol majha savaru de thamb na

sara sukhaci sravani ki nacara valiva ha
guntanya atura phiruni aja veda jiva ha

sapadaya lagale mi jya ksani
majhi mala nemaka valanavari tya jiva ha bhambavala

ho, sapadaya lagale mi jya ksani
majhi mala nemaka valanavari tya jiva ha bhambavala
khel ha tara kalcha…

khel ha tara kalcha,
pana aja ka vate nava…

kalcha ha khel bagha vate nava bavarya majhya manace ulagadena vagane
usavane hote khare ki he navyane guntane
ho, bavarya majhya manace ulagadena vagane
usavane hote khare ki he navyane guntane

vatato ata…
vatato ata unhacya umbaryasi candava…
umbaryapasi unhaca candava…

gunagunave geet vate,
sabd milu de thamb na
hul ki chahul tu, itake kalu de thamb na
guntalela shwas ha sodavu de thamb na
tol majha savaru de thamb na tol majha savaru de thamb na

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *