Sheptiwalya Pranyanchi Sabha / शेपटीवाल्या प्राण्यांची सभा Lyrics in Marathi

शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा
पोपट होता सभापती मधोमध उभा
पोपट म्हणाला, पोपट म्हणाला, 
"मित्रांनो, देवाघरची लूट, देवाघरची लूट 
तुम्हां-आम्हां सर्वांना एक एक शेपूट
या शेपटाचे कराल काय ?"

गाय म्हणाली,"अश्शा अश्शा, 
शेपटीने मी वारीन माश्या"

घोडा म्हणाला,"ध्यानात धरीन, ध्यानात धरीन
मीही माझ्या शेपटीने, असेच करीन, असेच करीन,"

कुत्रा म्हणाला,"खुषीत येईन तेव्हा, 
शेपूट हलवीत राहीन"

मांजरी म्हणाली, "नाही ग बाई, 
कुत्र्यासारखे माझे मुळीच नाही,
खूप खूप रागवीन 
तेंव्हा शेपूट फुगवीन, शेपूट फुगवीन"

खार म्हणाली,"पडेल थंडी तेव्हा 
माझ्या शेपटीची मलाच बंडी"

माकड म्हणाले,"कधी वर, कधी बुडी
शेपटीवर मी मारीन उडी"

मासा म्हणाला,"शेपूट म्हणजे दोन हात, दोन हात
पोहत राहीन प्रवाहात, पोहत राहीन प्रवाहात"

कांगारू म्हणाले,"माझे काय?"
"तुझे काय? हा हा हा !
शेपूट म्हणजे पाचवा पाय"

मोर म्हणाला,"पीस पीस फुलवुन धरीन, मी धरीन
पावसाळ्यात नाच मी करीन"

पोपट म्हणाला,"छान छान छान!
देवाच्या देणगीचा ठेवा मान
आपुल्या शेपटाचा उपयोग करा"

"नाही तर काय होईल?"
"दोन पायाच्या माणसागत
आपुले शेपूट झडून जाईल"

#BalGeet

Sheptiwalya Pranyanchi Sabha Lyrics

Shepatiwaalya praanyaanchi purwi bharali sabha
Popat hota sabhaapati madhomadh ubha
Popat mhanaala, popat mhanaala, 
"amitraanno, adewaagharachi lut, dewaagharachi lut 
Tumhaan-amhaan sarwaanna ek ek sheput
Ya shepataache karaal kaay ?a"

Gaay mhanaali,"ashsha ashsha, 
Shepatine mi waarin maashya"

Ghoda mhanaala,"adhyaanaat dharin, dhyaanaat dharin
Mihi maajhya shepatine, asech karin, asech karin,"

Kutra mhanaala,"akhushit yein tewha, 
Sheput halawit raahina"

Maanjari mhanaali, "anaahi g baai, 
Kutryaasaarakhe maajhe mulich naahi,
Khup khup raagawin 
Tenwha sheput fugawin, sheput fugawina"

Khaar mhanaali,"apadel thndi tewha 
Maajhya shepatichi malaach bndi"

Maakad mhanaale,"akadhi war, kadhi budi
Shepatiwar mi maarin udi"

Maasa mhanaala,"asheput mhanaje don haat, don haat
Pohat raahin prawaahaat, pohat raahin prawaahaata"

Kaangaaru mhanaale,"amaajhe kaaya?a"
"atujhe kaaya? ha ha ha !
Sheput mhanaje paachawa paaya"

Mor mhanaala,"apis pis fulawun dharin, mi dharin
Paawasaalyaat naach mi karina"

Popat mhanaala,"achhaan chhaan chhaana!
Dewaachya denagicha thhewa maan
Apulya shepataacha upayog kara"

"anaahi tar kaay hoila?a"
"adon paayaachya maanasaagat
Apule sheput jhadun jaaila"

Leave a comment

Your email address will not be published.