Shodhu Mee Kuthe Kashi Priya Tula / शोधू मी कुठे कशी प्रिया तुला Lyrics in Marathi

शोधू मी कुठे कशी प्रिया तुला
प्रीती का देई साद ही मजला

दिसे कुणी मज पुन्हा लपते गं, घुमते का शीळ इथे
पदरी मी भास खुळे जपते गं, हलले का पान तिथे
वारा हा काही सांगतो मजला

ओळखीची खूण काही पटते गं, नच झाली भेट जरी
डोळीयांच्या पापण्यात मिटते गं, उमटे जे बिंब उरी
येती या चाहुली कशा मजला

Shodhu Mee Kuthe Kashi Priya Tula Lyrics

Shodhu mi kuthhe kashi priya tula
Priti ka dei saad hi majala

Dise kuni maj punha lapate gn, ghumate ka shil ithe
Padari mi bhaas khule japate gn, halale ka paan tithe
Waara ha kaahi saangato majala

Olakhichi khun kaahi patate gn, nach jhaali bhet jari
Doliyaanchya paapanyaat mitate gn, umate je binb uri
Yeti ya chaahuli kasha majala

Leave a comment

Your email address will not be published.