Sunya Sunya Maifilit Mazya / सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या Lyrics in Marathi

सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या
तुझेच मी गीत गात आहे
अजुनही वाटते मला की
अजुनही चांदरात आहे

कळे न मी पाहते कुणाला
कळे न हा चेहरा कुणाचा
पुन्हा पुन्हा भास होत आहे
तुझे हसू आरशात आहे

सख्या तुला भेटतील माझे
तुझ्या घरी सूर ओळखीचे
उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा
अबोल हा पारिजात आहे

उगीच स्वप्नांत सावल्यांची 
कशास केलीस आर्जवे तू
दिलेस का प्रेम तू कुणाला
तुझ्याच जे अंतरात आहे

#SmitaPatil #GirishKarnad #JabbarPatel

Sunya Sunya Maifilit Mazya Lyrics

Sunya sunya maifilit maajhya
Tujhech mi git gaat ahe
Ajunahi waatate mala ki
Ajunahi chaandaraat ahe

Kale n mi paahate kunaala
Kale n ha chehara kunaacha
Punha punha bhaas hot ahe
Tujhe hasu arashaat ahe

Sakhya tula bhetatil maajhe
Tujhya ghari sur olakhiche
Ubha tujhya angani swaraancha
Abol ha paarijaat ahe

Ugich swapnaant saawalyaanchi 
Kashaas kelisa arjawe atu
Diles ka prem tu kunaala
Tujhyaach je antaraat ahe

  

Leave a comment

Your email address will not be published.