अवघा रंग एक झाला Avagha Rang Ek Jhala lyrics in Marathi Abhang

अवघा रंग एक झाला Avagha Rang Ek Jhala lyrics in Marathi Abhang   Avagha Rang Ek Jhala lyrics in Marathi अवघा रंग एक झाला । रंगि रंगला श्रीरंग मी तूंपण गेले वायां । पाहतां पंढरीच्या राया नाही भेदाचें तें काम । पळोनि गेले क्रोध काम देही असोनि विदेही । सदा समाधिस्त पाही पाहते पाहणें गेले… Continue reading अवघा रंग एक झाला Avagha Rang Ek Jhala lyrics in Marathi Abhang