असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला बालगीत – Asava Sundar Choclatecha Bangla Lyrics in Marathi

असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला बालगीत – Asava Sundar Choclatecha Bangla Lyrics in Marathi असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला चॉकलेटच्या बंगल्याला टॉफीचं दार शेपटीच्या झुपक्यानं झाडून जाईल खार गोल गोल लेमनच्या खिडक्या दोन “हॅलो, हॅलो !” करायला छोटासा फोन ! बिस्कटांच्या गच्‍चीवर मोर छानदार पेपरमिंटच्या अंगणात फुलं लाललाल चांदीच्या झाडामागं चांदोबा रहातो मोत्यांच्या… Continue reading असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला बालगीत – Asava Sundar Choclatecha Bangla Lyrics in Marathi