आईचा जोगवा – Aaicha Jogwa Lyrics in Marathi – Jogwa lyrics in marathi

आईचा जोगवा Aaicha Jogwa Lyrics – Jogwa lyrics in Marathi आईचा जोगवा जोगवा मागेन आईचा जोगवा जोगवा मागेन अनादी निर्गुणी प्रगटली भवानी । मोह महिषासूर मर्दनालागूनी । विविध तपाची करावयाची झाडणी । भक्तालागी तू पावसी निर्वाणी ॥१॥ आईचा जोगवा जोगवा मागेन द्वैत सारूनी माळ मी घालीन । हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन । भेदरहित वारीसी… Continue reading आईचा जोगवा – Aaicha Jogwa Lyrics in Marathi – Jogwa lyrics in marathi